علائم سکته مغزی در زنان، علائم سکته مغزی در مردان، علائم سکته مغزی در کودکان